top of page

Om Robersvik

Som en liten perle ved innseilingen til Risør ligger småbruket Robersvik. Her har man gjennom flere hundre år drevet gårdsdrift. Gården var en del av Engslått gård fra 1661, og etter en lengre leieperiode ble Robersvik i 1814 oppført som eget bruk. Som stolte eiere har gården vært møysommelig forvaltet gjennom famillegenerasjoner. Et sted nær havet omfanget av et rikt dyreliv og lyden av humler som suser, er det ikke vanskelig å forstå hvorfor denne plassen fikk tildelt navnet Strandepladsen Robersvigen.

bottom of page